Characters

Anya Miroslavovna Kozlova

Ivan Ivanovich Ivanov

Håkon the Dragon

Kin the Blacksmith

Babushka

Dyedushka

Mama

Papa

Durachok

Dobrynya Nikitich

Zvezda

Sigurd the Northman

Magistrate Yuriy Bobrov

Advertisements